Офіційні правила акції “Запас Ковбас”

Офіційні Правила проведення Рекламної Акції «ЗАПАС КОВБАС» (надалі – «Правила»)

 

 1. Терміни та загальні положення Правил:

1.1. «Акція» – рекламна акція під назвою «ЗАПАС КОВБАС».

1.2. «Територія проведення акції» – Акція проводиться виключно в мережі магазинів ТОВ «Ковбас Маркет» на території України.

1.3. «Період проведення Акції»: з «00» годин «00» хвилин 10 серпня 2020 року до «23» годин «59» хвилин 27 вересня 2020 року включно.

Останній день реєстрації Учасників в Акції – «23» годин «59» хвилин 27 вересня 2020 року за Київським часом.

1.4. «Подарунок» – комплект з 12 (дванадцяти) тижневих сертифікатів на 100 (сто) гривень на загальну суму 1200 (тисяча двісті) гривень. Загальне число комплектів щотижневих сертифікатів, які буде розіграно за умовами Акції – 100 (сто). Детальніше в розділі 5 цих Правил.

1.5. «Учасник» – будь-яка особа, зазначена у розділі 3 даних Правил, що виконала умови Акції згідно з даними Правилами, з метою отримання Подарунку.

1.6. «Претендент» – Учасник Акції, який був обраний системою random.org (або за допомогою аналогічного сервісу, який дозволяє сформувати випадкову послідовність) відповідно до Розділу 5 цих Правил та який отримає право на отримання Подарунку у разі виконання умов, передбачених п. 5.6. цих Правил.

1.7. «Переможець» – 100 Учасників Акції, які були відібрані системою random.org (або за допомогою аналогічного сервісу, який дозволяє сформувати випадкову послідовність) відповідно до Розділу 5 цих Правил, у строк, визначений цими Правилами, надали достовірну інформацію, передбачену п. 5.6. цих Правил, та отримали право на отримання Подарунку.

1.8. «Визначення» – процес визначення 100 (ста) Переможців, що отримають шанс на отримання Подарунку за допомогою системи random.org (або за допомогою аналогічного сервісу, який дозволяє сформувати випадкову послідовність), детальніше в розділі 5 цих Правил.

1.9. «Унікальний код» – 5-тизначний цифровий набір символів, що вказується на Книжці учасника Акції.

1.10. «Книжка учасника Акції» – спеціальний буклет з унікальним кодом (5-тизначним цифровим набором символів, що дозволяє ідентифікувати Учасника Акції), який Учасник Акції може отримати в магазині «КОВБАС МАРКЕТ».

1.11. «Акційна наліпка» – спеціальна паперова етикетка з клейовим шаром, яку в Період проведення Акції Учасник може отримати в магазині «КОВБАС МАРКЕТ» за покупку на суму від 105 (ста п’яти) грн. в одному чеку.

1.12. «Офіційна сторінка» – відкрита для публічного доступу Інтернет-сторінка, яка доступна за такою Інтернет – адресою: https://kovbasnamerezha.com.ua/ (надалі – Офіційна сторінка Акції).

1.13. Організатор Акції має право скасувати проведення Акції або змінити ці Правила в односторонньому порядку без спеціального попереднього повідомлення учасникам Акції. Усі зміни та/або доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті за наступною Інтернет – адресою: https://kovbasnamerezha.com.ua/. 3міни та/або доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування.

 

 1. Відомості про Організатора Акції:

2.1. Організатором Акції є компанія «КОВБАС МАРКЕТ»

 

 1. Учасники Акції, їх права та обов’язки:

3.1. Особи, які відповідають умовам пунктів 3.2. – 3.3. цих Правил, та які виконали вимоги, встановлені п.4.1. цих Правил, визнаються Учасниками Акції (далі і раніше по тексту цих Правил – «Учасники»).

3.2. Учасником може стати будь-яка дієздатна особа, яка є громадянином України і проживає на території України. Учасником Акції може бути тільки повнолітня особа (з 18 років).

3.3. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

– працівники Організатора Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба);

– особи віком до 18 років.

3.4. У будь-який момент проведення Акції Виконавець має право вимагати від Учасника надати копії документів, що засвідчують його особу, в тому числі, підтверджують його повноліття.

3.5. Учасники мають права й обов’язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.

3.6. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

 • дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
 • дотримуватися Правил користування сайтом https://kovbasnamerezha.com.ua/;
 • вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
 • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

3.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.7. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба, визначена цими Правилами.

3.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

3.9. З моменту прийняття умов даних Правил шляхом проставляння Учасником Акції електронної відмітки на сайті та/або вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

3.10. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3.11. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Подарунку Акції.

3.12. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії та будь-які умови даних Правил.

3.13. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3.14. Власником всіх переданих Учасниками Акції персональних даних Учасників Акції, в період проведення Акції, є Організатор Акції.

 

 1. Порядок участі в Акції та порядок визначення Переможців

4.1. Для того щоб узяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам п.3 цих Правил, необхідно вчинити наступні дії у наступній послідовності:

1) протягом періоду проведення Акції у мережі магазинів «КОВБАС МАРКЕТ» отримати Книжку учасника Акції (придбати в магазині «КОВБАС МАРКЕТ» за 00,01 грн.);

2) за кожну (будь-яку) покупку у мережі магазинів «КОВБАС МАРКЕТ» на суму від 105 грн. отримати (придбати в магазині «КОВБАС МАРКЕТ» за 00,01 грн.) акційну наліпку та вклеїти всі отримані Акційні наліпки до Книжки учасника Акції (необхідно зібрати 20 Акційних наліпок). Придбання товарів на суму 210 грн дає право отримати (придбати в магазині «КОВБАС МАРКЕТ» за 00,01 грн. кожна) 2 Акційних наліпки і так далі по одній наліпці за кожні наступні 105 грн. суми покупки в чеку;

3) пройти реєстрацію на Офіційній сторінці https://kovbasnamerezha.com.ua/, ввівши у відповідні поля на Офіційній сторінці свої прізвище, ім’я, по батькові, номер мобільного телефону, місто, адресу магазину та унікальний код, вказаний у Книжці учасника Акції.

4) Зберегти Книжку учасника Акції з вклеєними Акційними наліпками (20 наліпок) до 04.01.2021 для підтвердження виконання умов Акції у разі потреби.

4.1.1. Для реєстрації унікального коду на Офіційній сторінці Учаснику необхідно зробити наступні дії:

1) зайти на Офіційну сторінку, шляхом вводу в поле програми – браузера наступної адреси Офіційної сторінки: https://kovbasnamerezha.com.ua/;

2) заповнити інформацію в наступних полях: прізвище, ім’я, по батькові, телефон, місто, магазин, код буклета;

3) натиснути на кнопку «Зареєструватися», після чого у разі успішної реєстрації на екран буде виведено повідомлення про успішну реєстрацію в Акції; а у разі виникнення проблем або некоректного заповнення полів на екран буде виведено повідомлення про некоректну введену інформацію або іншу можливу проблему. В такому випадку Учаснику необхідно повторно ввести інформацію, зазначену в підпункті 2. п. 4.1.1. цих Правил, і повторно натиснути на кнопку «Зареєструватися».

4.1.2. Реєстрація одного коду на Офіційній сторінці є одноразовою.

4.2. До участі приймаються лише Унікальні коди з Книжок учасника Акції, в які вклеєна необхідна для участі за умовами Акції кількість Акційних наліпок, а саме 20 (двадцять) наліпок.

4.3. Реєстрація на Офіційній сторінці здійснюється до 23:59 годин 27.09.2020 року за Київським часом.

4.5. Всі реєстрації в Акції мають бути підтверджені наявними оригіналами Книжки учасника Акції, в яку вклеєна необхідна для участі за умовами Акції кількість Акційних наліпок, а саме 20 (двадцять) наліпок, та відповідати інформації, вказаній Учасником Акції при реєстрації на Офіційній сторінці Акції протягом Періоду проведення Акції.

4.6. Організатор у будь – який момент може запросити у кожного Учасника Акції оригінал Книжки учасника Акції, в яку вклеєна необхідна для участі за умовами Акції кількість Акційних наліпок, а саме 20 (двадцять) наліпок.

4.7. Факт реєстрації Унікального коду Учасником Акції підтверджує його згоду з умовами цих Правил. Незнання офіційних Правил не звільняє Учасників від відповідальності за їх невиконання.

4.8. Визначення Переможців Акції здійснюється за допомогою системи random.org (або аналогічного сервісу, який дозволяє сформувати випадкову послідовність). Опублікування результатів Акції здійснюється не пізніше 30 вересня 2020 року на Офіційній сторінці.

4.9. Для отримання Подарунку Акції, Переможцю необхідно зберегти оригінал Книжки учасника Акції, в яку вклеєна необхідна для участі за умовами Акції кількість Акційних наліпок, а саме 20 (двадцять) наліпок.

 

 1. Подарунки Акції та порядок їх отримання.

5.1. Подарунком Акції є комплект з 12 (дванадцяти) тижневих сертифікатів на 100 (сто) гривень на загальну суму 1200 (тисяча двісті) гривень. Загальне число комплектів щотижневих сертифікатів, які буде розіграно за умовами Акції – 100 (сто). Заміна Подарунку Акції на інше благо не допускається.

5.1.1. Кількість Подарунків Акції є обмеженою та становить кількість, визначену в п. 5.1. цих Правил. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, визначених даними Правилами.

5.1.2. Зовнішній вигляд Подарунків Акції (колір, розмір, тощо) може відрізнятися від зображень, вказаних у рекламно-інформаційних матеріалах.

5.2. Можливість отримати Подарунки отримують виключно ті Учасники Акції, котрі повністю та належним чином виконали умови Правил відповідно до розділу 4 цих Правил.

5.3. Визначення Переможців Акції, що отримають право одержати Подарунки, здійснюється відповідно п.5.4. цих Правил.

5.4. Визначення Переможців проводиться за допомогою сервісу random.org (або аналогічного сервісу, який дозволяє сформувати випадкову послідовність) методом випадкового вибору серед усіх Учасників Акції, які виконали всі умови Акції відповідно до розділу 4 цих Правил. За результатами випадкової вибірки будуть визначені 100 (сто) Учасників Акції, які мають право отримати Подарунок. На випадок якщо один чи більше Переможців відмовляться або втратять право отримати Подарунок, це право перейде до наступного за списком Учасника.

5.5. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати визначення, Організатор зв’язується з Переможцями, шляхом телефонування на номер телефону, який був зареєстрований на Офіційній сторінці для участі в Акції, для з’ясування інформації, що необхідна для отримання Подарунку Переможцем.

5.6. З метою одержання Подарунку Переможець повинен на прохання Організатора надати всі дані, що можуть знадобитися Організатору для перевірки Переможця на відповідність умовам участі в Акції та належне виконання Правил Акції.

5.7. Якщо за результатами 3 (трьох) спроб протягом 3 (трьох) робочих днів з дати визначення Переможців Організатору не вдалося зв’язатися з відповідним Переможцем за допомогою телефонування на номер телефону, який був зареєстрований на Офіційній сторінці, то Організатор має право вважати, що такий Учасник Акції втратив право на одержання Подарунку. В такому разі Організатор має право визначити Переможцем Учасника, що йде наступним у списку, отриманому шляхом використання сервісу random.org (або аналогічного сервісу, який дозволяє сформувати випадкову послідовність) і так далі.

5.8. Якщо Переможець з причин, не залежних від Організатора, не має можливості одержати Подарунок, то такий Переможець не має права на отримання будь-якої іншої компенсації від Організатора.

5.9. Один зареєстрований код дає Учаснику можливість претендувати на один Подарунок Акції.

5.10 Організатор забезпечує вручення Подарунків Переможцям за наступним принципом:

щотижня з 05.10.2020 до 28.12.2020 кожен зі 100 Переможців отримуватиме по одному електронному сертифікату номіналом 100 (сто) гривень у вигляді SMS-повідомлення на номер мобільного телефону, який був зареєстрований на Офіційній сторінці для участі в Акції.

SMS-повідомлення міститиме цифровий код та інформацію про термін дії сертифіката.

Отриманий сертифікат Переможець може використати один раз у відповідний термін, вказаний в SMS-повідомленні, для оплати товару (отримання знижки) у магазині «КОВБАС МАРКЕТ», який він вказав при реєстрації на Офіційній сторінці для участі в Акції.

SMS-повідомлення із сертифікатом не можна пересилати (передавати у будь-який інший спосіб) третім особам або в будь-який інший спосіб намагатись використати повторно. Для використання сертифікату необхідно пред’явити продавцю SMS-повідомлення, яке надійшло на телефон від відправника з альфа-іменем KovbasMarkt.

Номінал сертифіката не ділиться на частини.

Для використання сертифіката вартість покупки має перевищувати номінал сертифіката.

Дія сертифікату (знижка 100 (сто) грн.) не сумується зі знижками від інших акцій («День пенсіонера», «День іменинника», «Молочні години»); не розповсюджується на позиції з позначкою “min ціна”; не розповсюджується на будь-які інші акційні позиції. Таким чином, сертифікат не можна використовувати для оплати покупок, що включають такі позиції.

5.11. Організатор зобов’язується лише надіслати SMS-повідомлення і не несе відповідальності у разі якщо SMS-повідомлення не буде доставлене на номер мобільного телефону, який був зареєстрований на Офіційній сторінці для участі в Акції, або буде втрачене Переможцем з будь-якої причини та за будь-яких обставин.

5.12. Організатор не несе відповідальності у разі якщо Переможець з будь-якої причини не може скористатися Подарунком (сертифікатами) у повному обсязі або частково.

5.13. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідним отримання Переможцем Подарунку.

5.14. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Подарунок. Організатор має повне право відмовити в отриманні Подарунку у випадку ненадання/несвоєчасного надання Учасником повної інформації, надання недостовірної інформації, у випадку недотримання Учасником інших положень цих Правил та діючого законодавства України, а також при підозрі такого Учасника у шахрайських діях (некоректна інформація, вказана при реєстрації на Офіційній сторінці Акції, несанкціоноване вторгнення в систему, недотримання Правил Акції, тощо).

5.15. Організатор та Виконавець не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.

 

 1. Обмеження

6.1. Організатор та його уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо Подарунків, не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання відповідних Подарунків, не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

6.2. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу / будь-які помилки операторів зв’язку, Інтернет провайдерів, внаслідок яких повідомлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунків Акції.

6.3. Отримання Подарунків допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Подарунків. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунків, де Подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.

6.5. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів).

6.7. У випадку наявності у Організатора Акції підозри на шахрайство у діях Учасника Акції/Переможця, Організатор має право виключити учасника з розіграшу Подарунків без попереднього інформування та пояснення причин такого виключення.

6.8. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Подарунку Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

 

 1. Персональні дані

7.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує свою згоду на обробку, зберігання, транскордонну передачу персональних даних, наданих фотозображень, та використання наданої ним персональної та будь-якої іншої інформації Організатором Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою і методами, що не порушують чинного законодавства України (зокрема Закону України «Про захист персональних даних»), надає право на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю чи інших матеріалів про нього для оголошення результатів на Офіційній сторінці Акції з рекламною/маркетинговою метою, зокрема право публікації (і його імені та фотографії також) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, мережі Інтернет, інтерв’ю в ЗМІ у разі отримання Подарунків Акції, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання, й таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції. Надання такої згоди також розглядається відповідно до положень статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

7.2 Відкликати Згоду на обробку, зберігання та транскордонну передачу персональних даних можна шляхом направлення на електронну адресу promo@kovbasmarket.dp.ua заяви про відкликання. Відкликання Згоди на обробку, зберігання та транскордонну передачу персональних даних автоматично виключає учасника з Акції.

7.3 Беручи участь у Акції, Учасник Акції підтверджує, що він є ознайомленим з правами його, як суб`єкта персональних даних, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

 1. Технічні умови

8.1. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

8.2. Організатор, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності за будь-які технічні збої в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли за незалежних від Організатора обставин.

 

 1. Додаткові умови

9.1. Заміна Подарунків, в т. ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. Відповідальність Організатора обмежується вартістю та кількістю Подарунків, вказаних у цих Правилах.

9.2. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Офіційними правилами та зобов’язуються їх виконувати.

9.3. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Подарунків здійснюється шляхом розміщення Офіційних правил Акції на Офіційній сторінці Акції.

9.4. Організатор, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції та/або виконання умов з боку Організатора стають неможливими.

9.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

9.6. Терміни, що вживаються у цих Правилах, стосуються виключно Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

9.7. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.